Smartsector
 
Főoldal
Hogyan működik?
Megrendelés
Díjtáblázat
Regisztráció

Adatvédelmi és Biztonsági Elveink

A KULCSINFO szolgáltatás bizalmi szolgáltatás, a KULCSINFO Kft, mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás előfizetői által megadott és általa kezelt adatokhoz illetéktelenek ne juthassanak. Az alábbi intézkedésekkel törekszünk szolgáltatásunkat a lehető legbiztonságosabbá és adatkezelési módszereinket törvénykövetővé tenni:

 

I.  A KULCSINFO adatbázisába feltöltött adatok kezelője Szolgáltató, az adatokat harmadik személy részére soha nem adjuk ki. Az adatok fizikai tárolási helye a Szolgáltató által szigorú biztonsági követelmények mellett bérelt szerver. A szolgáltatás adatkezelési azonosítószáma: 824-0002.

II.  Szolgáltató az előfizetők rendelkezésére álló valamennyi adatának kezelése során maradéktalanul eleget tesz a „Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló" 1992. évi LXIII. törvényben és a „Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló" 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségének.

III.  Az adatokat kizárólag Szolgáltató munkatársai, megbízottjai kezelik, az adatfeldolgozás során semmilyen külső (harmadik) személyt, alvállalkozót nem veszünk igénybe. Szolgáltató munkatársai az adatokhoz korlátozottan, kizárólag a szükséges mértékben férhetnek hozzá.

IV.  A KULCSINFO szolgáltatás teljesítése során előfizetőinktől kizárólag olyan adatokat kérünk, amelyek a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek. Soha nem kérünk olyan lakcímet, amelynek kulcsához azonosító bilétát illesztettek, erre adatbázisunkban rögzítési felületet sem biztosítunk.

V.  Az adatok megadása előfizetőink részéről mindenkor önkéntes.

VI.  Az előfizetők bármikor tájékoztatást kérhetnek Szolgáltatótól az általa kezelt adatokról és bármikor kérhetik a korábban megadott adataik módosítását vagy törlését. Mivel a szolgáltatás teljesítése lényegében az előfizetők által feltöltött internetes adatbázisra épül, ezért erre elsősorban on-line módon a www.kulcsinfo.hu internetes címen biztosítunk lehetőség, de ez bármely más elérhetőségünkön is lehetséges.

VII.  A szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen KULCSINFO azonosító biléta minden esetben egyedileg zárt csomagolásban kerül kézbesítésre, átadásra. Az egyedileg zárt biléta sorszáma a csomagolás roncsolása nélkül nem olvasható.

VIII.  Postai úton kézbesített KULCSINFO azonosító biléta sorszáma és a kézbesítési cím a zárt csomagolás miatt soha nem kerül összerendelésre. Amennyiben a kézbesített biléta zárt egyedi csomagolása vagy maga a biléta sérülten érkezik meg az előfizetőhöz, azt Szolgáltató díjmentesen kicseréli a sérült biléta visszavonásával egyidőben.  

IX.  A postai kézbesítési cím kizárólag a kézbesítés igazolása miatt, a számlázási cím a szolgáltatásról készült számla számviteli törvényben meghatározott alakisága miatt kerül tárolásra. Ezek a címek soha, semmilyen adatbázisban nem szerepelnek együtt a KULCSINFO azonosító biléta sorszámokkal.

X.  Elveszett és megkerült KULCSINFO azonosító bilétával rendelkező kulcscsomó visszajuttatása esetén, amennyiben az előfizető visszajuttatási címe ismertté vált, a megtalált azonosító bilétát mindig megsemmisítjük, és adatbázisunkból töröljük a korábbi azonosító biléta sorszámát.

XI.  Visszajuttatott kulcscsomó esetén a visszajuttatott kulcscsomó átvevőjét minden esetben személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával azonosítjuk, ennek megtagadása esetén a megtalált kulcscsomót nem adjuk át. Az átvevő személy adatait megőrizzük.

XII.  Az adatvédelemmel és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos hatályos jogszabályok előírásai alapján Szolgáltató mindenkor törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Minden lehetséges és szükséges, ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az előfizető által megadott adatokhoz és információkhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, azokat ne tudják megváltoztatni, törölni, illetve ne tudjanak az adatokban sérülést okozni. Ezek a kötelezettségek az internetes oldalakat elérhetővé tevő, Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban lévő partnerekre és a KULCSINFO rendszer fejlesztőire is vonatkoznak, akik a tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kötelesek kezelni. Szolgáltató kizárólag megbízható, korszerű adatvédelmi és biztonsági elemekkel és referenciákkal rendelkező partnerekkel áll és kerül a későbbiekben is kapcsolatban.

XIII.  Szolgáltató mindent megtesz előfizetői adatainak és értékeinek a biztonsága érdekében, azonban sajnos nem tud felelősséget vállalni bűncselekmény, elemi kár, terrorcselekmény, háború vagy egyéb, szolgáltató hibájára nem felróható esemény, vis major esetén. Ezekben az esetekben a kártérítési felelősségét kizárja.

 

Bővebb információkért kérjük, olvassa el a KULCSINFO szolgáltatás előfizetési szerződésének Általános Szolgáltatási Feltételeit is.

 

Amennyiben Adatvédelmi és Biztonsági Elveinkkel kapcsolatban kérdése lenne, ügyfélszolgálatunk szívesen áll rendelkezésére.

 

© 2009 Kulcsinfo Kft.
Szolgáltatásunk ÁSZF Adatvédelem Segítség Kapcsolat